ทันข่าว

ทันข่าวอัปเดตข่าวสารการเงิน เกษตรกร สินเชื่อ

เช็ควันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 รวม 77 จังหวัด ธนาคาร ธกส เริ่มโอนเงิน 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66

ธกส พร้อมโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ธกส ของชาวนา รับเงินสูงสุด 20,000 บาท