ทันข่าว

เว็บไซต์เช็คเงิน ไร่ละ 1000 บาท เงินช่วยชาวนาปี 2566/2567 https://chongkho.inbaac.com/

เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท โดยทางรัฐบาลประกาศให้ทาง ธกส โอนเงินให้ถึงมือชาวนาหรือผู้ปลูกข้าวประจำปีเก็บเกี่ยว 2566/2567 โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส นอกจากนี้ยังมีโครงการพักชำระหนี้ ธกส ใครมีหนี้ไม่เกิน 3 แสนอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

เว็บไซต์เช็คเงิน ไร่ละ 1000 บาท ธกส

  1. เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน
  3. ระบบแสดงผลการค้นหา สถานะ รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาท
เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท เช็คเงินไร่ละ 1000 ผ่านเว็บไซต์
เช็คเงินไร่ละ 1000 บาท ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ธกส

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เช็คเงินไร่ละ 1000 บาท ผ่าน ธกส

เข้าระบบเพื่อเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาหรือ เว็บไซต์เช็คเงิน ไร่ละ 1000 บาท โดยการพิมพ์เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขบัตรประชาชน

ในช่องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ท่านนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าเกษตรกร มากรอก แล้วกดปุ่ม ค้นหา

ขั้นตอนที่ 3 ดูในช่อง สถานะ

ระบบจะแสดงผลการค้นหา อัปเดตสถานะไร่ละ 1000 บาท โดยจะมีระบุไว้ในช่องสุดท้ายของตาราง

  • สถานะ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
  • สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • สถานะ สำเร็จ

สถานะที่ 1 ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ผู้ที่เช็คเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาท หากขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน หมายความว่า ท่านกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง คือ ท่านจะต้องนำเลขบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นหัวหน้าเกษตรกรมากรอก

ไร่ละ 1000 บาท สถานะ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เงินช่วยชาวนา สถานะ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

สถานะที่ 2 อยู่ระหว่างดำเินการ

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายความว่า ระบบได้รับข้อมูลการรอจ่ายเงินไร่ละ 1000 บาทแล้ว (รอรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท)

เงินช่วยชาวนา อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินไร่ละ 1000 บาท ช่วยชาวนา สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะที่ 3 สำเร็จ

สถานะ สำเร็จ คือ ระบบได้ทำการโอนเงินไร่ละ 1000 บาท ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้เช็คบัญชีธนาคาร ยอดเงินว่าได้รับเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ธกส โอนเงินให้ชาวนาไร่ละ 1000 บาท เรียบร้อยแล้ว
ธกส แจ้งสถานะโอนเงินไร่ละ 1000 บาท ให้ชาวนาเรียบร้อยแล้ว