ทันข่าว

เช็ควันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 รวม 77 จังหวัด ธนาคาร ธกส เริ่มโอนเงิน 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพราะปลูกข้าวปี 2566/2567 และเมื่อตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000แล้วอยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ขอให้ท่านรอระบบธนาคาร ธกส โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส ของเกษตรกรตามรอบวันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาทดังนี้

-> วิธีเช็คสถานะเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาท

ธกส แบ่งวันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 ดังนี้

ข้อมูลจากฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ กลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรได้ให้ข้อมูลการโอนเงินไว้ดังนี้

 1. โอนเงินครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ย. 66
 2. โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 66
 3. โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 29 พ.ย. 66
 4. โอนเงินครั้งที่ 4 วันที่ 30 พ.ย. 66
 5. โอนเงินครั้งที่ 5 วันที่ 1 ธ.ค. 66

เงินช่วยชาวนาไร่ละ1000 จะได้สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท

แผนโอนเงินช่วยชาวนาโร่ละ 1000 บาท จากฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธกส
วันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000

ครั้งที่ 1 โอนจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 วันที่ 27 พ.ย. 66

จังหวัดที่ได้รับโอนเงินไร่ละ1000รอบนี้มี 7 จังหวัดใน 2 ภูมิภาค

ภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่
 2. น่าน
 3. แพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 1. อุดรธานี
 2. ร้อยเอ็ด
 3. มหาสารคาม
 4. อุบลราชธานี

เกษตรกร

ชาวนาที่เข้าเงื่อนไขรับเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาท จำนวน 1,085,871 ราย

จำนวนเงิน

วงเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือชาวนาจำนวนเงิน 11,848 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 วันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 วันที่ 28 พ.ย. 66

กลุ่มจังหวัดที่โอนเงินไร่ละ1000ในรอบนี้มี 14 จังหวัด

ภาคเหนือ

 1. ลำปาง
 2. เชียงราย
 3. พะเยา
 4. แม่ฮ่องสอน
 5. ลำพูน
 6. พิจิตร
 7. เพชรบูรณ์
 8. นครสวรรค์
 9. พิษณุโลก
 10. สุโขทัย
 11. กำแพงเพชร
 12. อุตรดิตถ์
 13. อุทัยธานี
 14. ตาก

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับโอน

รวมชาวนาที่จะได้รับเงิน 804,017 ราย

จำนวนเงินที่ชาวนาจะได้

จำนวนเงินที่โอนเงินไร่ละ1000 บาท มี 11,035 ล้านบาท

โอนครั้งที่ 3 เงินไร่ละ 1000 ช่วยชาวนา วันที่ 29 พ.ย. 66

ธกส พร้อมแจ้งวันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาท ในครั้งที่ 3 ให้จังหวัดที่เขาเงื่อนไขในส่วนภูมิภาค 8 จังหวัดดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. บึงกาฬ
 2. หนองบัวลำภู
 3. หนองคาย
 4. มุกดาหาร
 5. สุรินทร์
 6. บุรีรัมย์
 7. ชัยภูมิ
 8. ศรีสะเกษ

โอนเงินให้ชาวนาไร่ละ 1000 จำนวน

จำวนวนเกษตรที่ได้ 1,080,489 ราย

จำนวนเงินที่ ธกส โอนให้ชาวนา

12,069 ล้านบาท

วันโอนเงินครั้งที่ 4 เงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1000 วันที่ 30 พ.ย. 66

มีเกษตรกรใน 6 จังหวัดทางภาคอีสานจะได้รับเงินโอนช่วยชาวนาไร่ละ 1000 ในครั้งนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ขอนแก่น
 2. สกลนคร
 3. นครพนม
 4. กาฬสินธุ์
 5. นครราชสีมา
 6. ยโสธร

จำนวนเงินที่เกษตรกรชาวนาได้รับ

12,037 ล้านบาท

จำนวนชาวนาที่ได้รับโอนไร่ละพัน

มีเกษตรกรชาวนาได้รับสิทธิ์ 1,078,459 ราย

ครั้งที่ 5 วันโอนเงินไร่ละ 1000 บาท โอนเงินวันที่ 1 ธ.ค. 66

กลุ่มที่ 5 จะมีจังหวัดที่เหลือจากการโอนเงินไร่ละพันในกลุ่มที่ 1 – 4 ทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพฯ ด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. เลย
 2. อำนาจเจริญ

ภาคกลาง

 1. พระนครศรีอยุทธยา
 2. นนทบุรี
 3. อ่างทอง
 4. สิงห์บุรี
 5. ชัยนาท
 6. ปทุมธานี
 7. สระบุรี
 8. ลพบุรี

ภาคตะวันตก

 1. ราชบุรี
 2. นครปฐม
 3. กาญจนบุรี
 4. สุพรรณบุรี
 5. เพชรบุรี
 6. สมุทรสาคร
 7. สมุทรสงคราม
 8. ประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้

 1. ชุมพร
 2. ระนอง
 3. สุราษฎร์ธานี
 4. กระบี่
 5. พังงา
 6. ภูเก็ต
 7. นครศรีธรรมราช
 8. พัทลุง
 9. สงขลา
 10. ตรัง
 11. สตูล
 12. ปัตตานี
 13. ยะลา
 14. นราธิวาส

นครหลวง

 1. กรุงเทพมหานคร

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินไร่ละ 1000

มีเกษตรกรที่ได้รับเงิน 636,458 ราย

จำนวนเงินที่เกษตรกรชาวนาได้

7,347 ล้านบาท

สรุปคือโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1000 บาทเป็น 5 ครั้ง โดยจะให้เกษตรกรที่แจ้งเพราะปลูกข้าวปี 2566/2567 ขึ้นสถานะอยู่ระหว่างรอดำเนินการรอรับเงินโอนไร่ละพันได้เลยครับ

เช็คสถานะไร่ละพัน อยู่ในระหว่างดำเนินการ รอรับเงิน
สถานะอยู่ระหว่างรอดำเนินการ รอรับเงินได้เลย

อ้างอิง : วันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท