เช็กเลย 4 กลุ่มนี้ พลาดเงินเยียวยา 3,500 บาทรอบ 2

4 กลุ่มนี้พลาดรับเงินเยียวยารอบ2

ผู้ที่พลาดเงินเยียวยารอบ 2 นี้มีอยู่ 3 กลุ่มเบื้องต้นคาดว่าจะถูกตัดออกจากระบบหรือหากลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์